De effecten van klimaatverandering hebben invloed op de gezondheid van de mens. Ook de maatregelen die worden toegepast om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en om ons aan te passen aan het veranderend klimaat (adaptatie) hebben gevolgen voor de gezondheid. Deze gevolgen kunnen zowel gezondheidswinst als –verlies opleveren.

In 2014 heeft het RIVM de effecten van klimaat op gezondheid in beeld gebracht ten behoeve van de Nationale Adaptatie Strategie. Directe effecten op de gezondheid zijn onder andere te zien in meer sterftegevallen tijdens hittegolven. Ook in de zomer van 2019 werden meer sterfgevallen gerapporteerd dan gemiddeld vanwege een hittegolf. Daarnaast kunnen mensen met allergische aandoeningen meer worden geraakt door een langer pollenseizoen en nieuwe allergenen die door klimaatverandering vaker voor kunnen komen.

Kennisagenda

In opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Als basis voor de kennisagenda is geïnventariseerd welke positieve en negatieve gezondheidseffecten optreden in relatie tot klimaatverandering, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Hier valt te denken aan onderwerpen zoals allergieën, voedsel-gerelateerde of water-gerelateerde gezondheidseffecten en de gezondheidseffecten van meer groen en blauw als adaptatiemaatregel.

De kennisagenda beschrijft welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.