Tijdens de afgelopen hitteperiode zijn er bijna 400 meer sterfgevallen gerapporteerd dan gemiddeld verwacht in die periode. De extra sterfte betrof vooral personen van 75 jaar en ouder. In de week van 23 tot en met 28 juli was het extreem heet in Nederland en was het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Hitte kan gezondheidseffecten veroorzaken. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen last ondervinden en bij extreme hitte komen te overlijden. Blijvende aandacht voor gezondheidsrisico’s bij hitte is nodig.

Mogelijke verklaringen door sterfte

Hitte is vooral voor ouderen een risico en verergert de klachten van patiënten met hart-, vaat- en longziekten. Een oudere of chronische zieke is kwetsbaarder voor hitte doordat organen minder goed werken, de dorstprikkel is afgenomen en de zweetproductie afneemt. De afgelopen periode was het extreem heet, na een relatief koele periode. Hierdoor was de tijd voor het lichaam om zich voor te bereiden op de hitte kort (acclimatisatie). Daarbij was er ook sprake van ernstige smog tijdens de hittegolf. De combinatie van een slechte luchtkwaliteit en hitte zorgde voor een extra belasting op de gezondheid voor deze kwetsbare mensen.

Extreme hitte

Van 23 juli tot en met 28 juli was het extreem heet in Nederland. Het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) gaf code oranje af en het nationaal hitterecord werd na 75 jaar verbroken. Op 25 juli werd een recordtemperatuur van 40,7°C gemeten in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen. Ook de nachten verliepen uitzonderlijk warm met in de nacht en vroege ochtend van 26 juli op veel plaatsen meer dan 20°C.

Nationaal Hitteplan

Met het Nationaal Hitteplan roept het RIVM zorginstellingen en verzorgers op tot extra zorg en aandacht voor de risicogroepen. Binnen deze risicogroepen vallen ouderen, (chronisch) zieken, mensen met overgewicht en hele jonge baby’s. Zij lopen een hoger risico bij hitte en hebben meer hulp nodig bij het afkoelen en hydratatie. De afgelopen jaren is er meer bewustwording over de risico’s van warm weer en aandacht voor de kwetsbare groepen. Het Nationaal Hitteplan draagt hieraan bij. Vervolgens is het belangrijk dat er op lokaal niveau afspraken worden gemaakt om de zorg tijdens een hitteperiode te optimaliseren.