Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Klimaatverandering heeft effect op de landbouw, de verspreiding van ziekteverwekkers, de drinkwatervoorziening, de hoogwaterbescherming en talloze andere terreinen. Het RIVM brengt voor de kennisvelden volksgezondheid, infectieziekten en milieu de relatie met klimaatverandering in kaart.

De gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen, verspreiding van water- en vectorgebonden ziekten, hittestress, kunnen economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Wereldwijd wordt door een groep topwetenschappers onderzoek gedaan naar klimaatverandering binnen het IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Het RIVM onderzoekt de effecten van klimaatverandering op onder andere  de gezondheid en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater, de ontwikkeling van de lucht-, water- en bodemkwaliteit en de inrichting van een duurzame en gezonde leefomgeving.

Kennisagenda

In opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Als basis voor de kennisagenda is geïnventariseerd welke positieve en negatieve gezondheidseffecten optreden in relatie tot klimaatverandering, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Hier valt te denken aan onderwerpen zoals allergieën, voedsel-gerelateerde of water-gerelateerde gezondheidseffecten en de gezondheidseffecten van meer groen en blauw als adaptatiemaatregel.

De kennisagenda beschrijft welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.