Dit is de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMTKoninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). De richtlijn is geautoriseerd door de WIPWerkgroep Infectiepreventie. De WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is komen te vervallen.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website. 

Bij download kunt u de richtlijn 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' vinden.