Dit is de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ( KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)). De richtlijn is geautoriseerd door de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie). De WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is komen te vervallen.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website. 

Bij download kunt u de richtlijn 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' vinden.