Dit is de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)). De richtlijn is geautoriseerd door de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie). De WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is komen te vervallen.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website. 

Bij download kunt u de richtlijn 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' vinden.