Elke vier jaar onderzoekt het RIVM de kosten van ziekten. Dit onderzoek geeft inzicht in verbanden tussen zorgaanbod en -uitgaven, onderliggende ziektepatronen en veranderingen in de samenstelling van de bevolking. 

De zorguitgaven worden uitgesplitst naar dimensies van zorgvraag (leeftijd, geslacht, diagnose) en zorgaanbod (sector, financiering, zorgfunctie). 
Het RIVM doet dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werkt hierbij nauw samen met Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de gegevens over de zorguitgaven aanlevert.

Het resultaat wordt gepubliceerd op Kosten van ziekten | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl).