Fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 microgram per kubieke meter (µm), afgekort PM2,5 fijnstof (fijnstof), is een deel van fijn stof met een diameter kleiner dan 10 µm ( PM10 fijnstof (fijnstof)). Dit betekent dat normaal gesproken de concentratie PM2,5 nooit groter kan zijn dan de concentratie PM10.

Toch kunnen er in de praktijk valide meetwaarden voorkomen, waarbij de PM2,5 fijnstof (fijnstof) concentraties op dezelfde plaats en tijdstip hoger zijn dan PM10 fijnstof (fijnstof) concentraties. Dit komt door de meetonzekerheid. De meetonzekerheid is zowel voor de PM10 als de PM2,5 meting gemiddeld 15-20 %. Er zijn omstandigheden waarbij de concentraties PM2,5 en PM10 vrijwel gelijk aan elkaar zijn. In dat geval kan soms de PM2,5 meetwaarde hoger zijn dan de PM10 meetwaarde.