De Nitraatkaart geeft de metingen van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) weer om een ruimtelijk beeld van de nitraatconcentratie van het water dat uitspoelt uit landbouwgebieden te krijgen. Het RIVM  heeft drie nitraatkaarten gepubliceerd. Hierdoor zie je een verschuiving in de nitraatconcentraties tussen 2008-2011, 2012-2015 en 2017.

Wat is de Nitraatkaart?  

De Nitraatkaart geeft een ruimtelijk beeld van de nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouw-percelen en natuurgebieden in Nederland. De kaart kan worden gebruikt om mogelijke probleemgebieden te identificeren. Nitraat is namelijk een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Zowel bij beleidsmakers als belangengroepen is er veel vraag naar de identificatie van gevoelige of problematische gebieden m.b.t. nitraat in het uitspoelingswater. De kaart is door het RIVM samengesteld op basis van gegevens uit het LMM  voor de landbouwgebieden en het Trendmeetnet Verzuring (TMV Trendmeetnet Verzuring (Trendmeetnet Verzuring) ) voor de natuurgebieden. 

Hoe kunnen we de Nitraatkaart gebruiken? 

We kunnen de kaart gebruiken als hulpmiddel bij de discussie over waar in Nederland aanvullende maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. We kunnen gebieden identificeren waar de nitraatconcentraties in het uitspoelingswater verder verlaagd moeten worden. We kunnen geen uitspraken doen over de waterkwaliteit op lokaal niveau. De Nitraatkaart kunnen we wel gebruiken voor uitspraken op regionaal niveau. 

Hoe zeker zijn de cijfers in de Nitraatkaart?  

De Nitraatkaart is gebaseerd op een voorspelling van een statistisch model. Elk model heeft onzekerheden. Op basis van de gebruikte gegevens kan het model ongeveer 50% van de waargenomen regionale verschillen in de nitraatconcentraties verklaren. De overige 50% van de verschillen wordt veroorzaakt door factoren die niet in het model zijn opgenomen. Het statistische model doet een groot aantal voorspellingen voor de nitraatconcentraties in Nederland. De Nitraatkaart is de gemiddelde voorspelling. Verdere uitleg over de onzekerheid staat in de downloads van de Nitraatkaart.