Opdrachtgever

Het LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit  wordt beheerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ).

Uitvoering

De werkwijze van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is terug te vinden in het