Grondwater is water dat in de bodem zit. Het is daar vooral via neerslag in terechtgekomen. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Bovendien is grondwater van grote betekenis voor natuurgebieden en een gezond ecosysteem.

Verontreiniging van grondwater

Er zijn verschillende manieren waarop het grondwater vervuild kan raken. Bijvoorbeeld door lekkage uit ondergrondse leidingen. Of door gebruik van bestrijdingsmiddelen in de woonomgeving of door mest in de landbouw.

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het grondwater goed blijft. Daarom is in 1979 het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)) opgericht.

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ongeveer 350 meetpunten verspreid over Nederland. Op ieder meetpunt is een grondwaterput geplaatst. We pompen hier regelmatig grondwater van verschillende dieptes op en nemen daar monsters van. De monsters worden geanalyseerd. En zo kunnen we de grondwaterkwaliteit bepalen.

Infographic grondwater