Grondwater is water dat in de bodem zit. Het is daar vooral via neerslag in terechtgekomen. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Bovendien is grondwater van grote betekenis voor natuurgebieden en voor een gezond ecosysteem.

Kwaliteit grondwater

Er zijn verschillende manieren waarop grondwater vervuild kan raken. Bijvoorbeeld door lekkage uit ondergrondse leidingen. Of door gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest.

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het grondwater goed blijft. Daarom is in 1979 het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)) opgericht.

Het LMG bestaat uit ongeveer 350 meetpunten verspreid over Nederland. Op ieder meetpunt is een grondwaterput geplaatst. We pompen hier regelmatig grondwater van verschillende dieptes op en nemen daar monsters van. De monsters worden geanalyseerd in een laboratorium. Op basis van de analyses bepalen we de grondwaterkwaliteit.

Deze pagina gaat over grondwaterkwaliteit. Mogelijk bent u op zoek naar een ander onderwerp: