Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is opgebouwd uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. In het meetnet wordt de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld.

Doelstelling

  • Het vaststellen van veranderingen van de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland
  • Het beschrijven en verklaren van de waargenomen toestand en/of verandering in relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen

 

Resultaten

Resultaten

Metingen: wat hoe en waar

Slootwater monstername met maatbeker

Metingen: wat hoe en waar

Organisatie van het LMG

Polderlandschap met sloot

Organisatie van het LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Infographic grondwater