Uitleg van de boxplot, mediaan, kwartielen, gemiddelde, 10-percentiel en 90-percentiel

 

 

 

 

 

De boxplotvariant die is gebruikt in deze webrapportage geeft een beeld van de verdeling van de meetwaarden, op basis van de 10-, 25- ,50- (mediaan), 75- en 90-percentielen. De 10-percentielwaarde geeft aan dat 10% van de meetwaarden lager dan de aangegeven meetwaarde is. De 90-percentielwaarde geeft aan dat 90% van de meetwaarde lager is dan de aangegeven waarde, en dus 10% hoger is dan deze waarde. De onder- en bovenkant van de box vertegenwoordigen de 25- en 75-percentielen (kwartielen), 50% van de waarnemingen bevindt zich tussen deze twee lijnen. De mediaan of 50%-percentiel wordt aangegeven met de streep in het midden, terwijl de rode stip het gemiddelde weergeeft.