Bijlage bij het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-draaiboek Meldingen van legionellabacteriën in water.  Voorheen was dit deel B van het document ‘Preventie en Melding van legionellabacteriën in water’. 

Gerelateerde onderwerpen