Stroomschema 2 bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-draaiboek Melding van legionellabacteriën in water.