Deze kaart bevat de gekalibreerde nachtelijke lichtemissie voor het jaar 2012. De kaart is gebaseerd op metingen van het satellietinstrument VIIRS Visible Infrared Imager Radiometer Suite (Visible Infrared Imager Radiometer Suite), de Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite. Dit is de eerste lichtemissiekaart die gebaseerd is op de gegevens van dit satellietinstrument. Medewerkers van de Aardobservatie Groep van het Amerikaanse NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (National Oceanic and Atmospheric Administration), de National Oceanic and Atmospheric Administration, hebben de satellietgegevens bewerkt om een wereldkaart van de nachtelijke lichtemissie te maken. Het RIVM heeft hieruit een uitsnede voor Nederland gemaakt.

Data

Voor de samenstelling van deze kaart zijn opnamen van 18-26 april 2012 en 11-23 oktober 2012 gebruikt. Data met maanlicht en wolken is verwijderd. Anders dan bij de kaart voor 2006 is deze data (nog) niet gefilterd op open vuur. Ook is de achtergrond ruis (nog) niet verwijderd. Het VIIRS Visible Infrared Imager Radiometer Suite (Visible Infrared Imager Radiometer Suite) instrument vliegt tussen 1 en 3 uur ’s nachts boven Nederland.

Toekomst

De verwachting is dat er geregeld nieuwe lichtemissie kaarten gebaseerd op metingen van het satellietinstrument VIIRS beschikbaar zullen komen. Omdat het hier gaat om een gekalibreerd instrument wordt monitoring van de lichtemissie boven Nederland nu mogelijk.