Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen tot 6 jaar zijn gevoelig voor lood. Als zij te veel van het metaal binnenkrijgen, kan dat een nadelige invloed hebben op hoe goed ze kunnen leren. Op sommige plekken in Nederland besluiten lokale overheden om de bodem te saneren. Op andere plekken kan dat niet. Inwoners kunnen dan wel zelf maatregelen nemen om het contact met lood uit de bodem te voorkomen. Het RIVM ondersteunt lokale overheden bij het onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie over deze aanvullende maatregelen.

Tips tegen contact met lood

Voorkom dat grond met lood van de handen in de mond kan komen. Laat daarom uw kinderen de handen wassen na het buiten spelen. Was zelf ook uw handen na het tuinieren en voor het eten.

Zorg ervoor dat er geen grond met lood in uw woning komt. Doe schoenen uit bij binnenkomst en stofzuig en dweil regelmatig.

Leg gras, grind, halfopen tegels, waterdoorlatende tegels, andere bodembedekkers of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. Gewone tegels kunnen ook, maar dat is voor klimaat en waterregulering een minder goede optie. Kies voor een zandbak met schoon zand.

Voorkom dat u lood binnen krijgt via voedsel uit uw tuin door groenten in bakken met schone teelaarde te kweken. Was zelfgemaakte groenten en fruit extra goed als het in aanraking is geweest met de bodem.

Toolkit communicatie

Om ervoor te zorgen dat inwoners de tips kennen en ook toepassen heeft het RIVM een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is ontwikkeld als onderdeel van een onderzoek naar de effectiviteit van gebruiksadviezen bij diffuus lood in de bodem. Dit onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Zaanstad. Over dit onderzoek is een RIVM-rapport verschenen. Eén van de aanbevelingen was om het onderzoek te herhalen in andere gemeenten. Hiermee kan meer zekerheid over de effectiviteit van gebruiksadvies verkregen worden.

Doel

Het doel van deze toolkit is tweeledig:

  • Adviseren over de opzet van een onderzoek naar de effectiviteit van de gebruiksadviezen als beschermingsmiddel voor diffuus lood in de bodem, de analyse van uitkomsten van het onderzoek en de rapportage hierover. 
  • Ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies bij het communiceren over diffuus lood in de bodem.

Om deze twee doelstellingen te kunnen bereiken, worden in deze toolkit een vragenlijst, interviewprotocol, brieven en informatiefolder aangeboden die kunnen helpen bij het onderzoek naar de effectiviteit van communicatie gebruikt kunnen worden.

Doelgroep

De toolkit kan gebruikt worden door bijvoorbeeld gemeenten, provincies en (public health) professionals die communiceren over gezondheid en gezonde leefomgeving.

Inhoud

De toolkit bestaat uit materialen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit van gebruiksadviezen bij diffuus lood in de bodem en communicatiematerialen: