De inhoud van het statusoverzicht “Luchtkwaliteit meten met sensoren” heeft de basis gevormd voor de brochure “Meten voor een gezonde stad; Citizen Science en luchtkwaliteit”, welke in het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad is opgesteld. Er is dan ook overlap in de onderwerpen en in de teksten. In het statusoverzicht wordt echter uitgebreider stilgestaan bij de verschillende aspecten van het (zelf) meten van luchtkwaliteit. Tevens worden uitgebreide referenties gegeven en links waar meer informatie kan worden gevonden.