Dit onderwerp gaat over de stralingsdosis die patiënten in Nederland krijgen bij medische handelingen en was voorheen bekend als het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMSInformatiesysteem Medische Stralingstoepassingen). Doelgroep voor de hier gepresenteerde informatie zijn o.a. professionals in de gezondheidszorg. De data worden bijgehouden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gegevens 2018

Vanaf 6 februari 2018 is het Besluit stralingsbescherming (BsBesluit stralingsbescherming) vervangen door het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BbsBesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). Hierdoor geldt de verplichting om de stralingsdoses in de gegevensanalyse op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 vast te stellen. Voorheen waren de dosisgegevens gebaseerd op ICRP-60 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). Vanaf het verslagjaar 2016 is ICRP-103 leidend om de effectieve doses te bepalen.

Op basis van gegevens over de dosis per verrichting uit 2002 en 2011 en de frequenties in 2018, was de stralingsbelasting door medische diagnostiek in 2018 gemiddeld 1,2 mSvmillisievert per inwoner. De effectieve dosis per inwoner bleef tot 2017 ieder jaar stijgen. In 2018 is de effectieve dosis per inwoner gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De belangrijkste bijdrage in de dosis per inwoner is CT-onderzoek met 0,79 mSv. Het aantal CT onderzoeken blijft stijgen sinds 2002, voornamelijk in algemene ziekenhuizen. Hierbij geven CT-buik-onderzoeken de grootste bijdrage aan de dosis. Intramurale röntgenonderzoeken en nucleair geneeskundige onderzoeken hebben een bijdrage van respectievelijk 0,36 en 0,10 mSv. Binnen de röntgenonderzoeken leveren angiografie-onderzoeken de grootste dosis en binnen de nucleaire geneeskunde onderzoeken van het hart.

Leeswijzer

Onder trends en stand van zaken vindt u gegevens over de jaarlijks in Nederland uitgevoerde aantallen radiologische en nucleair geneeskundige verrichtingen en de doses die daar bij horen. Van de therapeutische verrichtingen worden alleen de aantallen gepresenteerd. De gegevens worden minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd.

Onder stralingsbescherming patiënten worden actuele onderwerpen belicht die te maken hebben met ALARAAs Low As Reasonably Achievable, optimalisatie en rechtvaardiging met betrekking tot de dosis die patiënten ontvangen. Op dit moment staat het onderwerp Diagnostische Referentieniveaus (DRNDiagnostische Referentieniveaus's) in de schijnwerpers. Ook vindt u hier een lijst met rapporten die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over dit onderwerp heeft gepubliceerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.

Onder Maat voor de stralingsbelasting staat een uitleg over stralingsdosis en hoe deze bepaald wordt.