De straling die gebruikt wordt voor de medische beeldvorming heeft als nadelig effect dat die straling ook schade kan veroorzaken. Om die reden is stralingsbescherming van patiënten belangrijk. De bescherming tegen de nadelige effecten van straling is een van de onderwerpen die onder de aandacht staan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.). Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert in opdracht van de Inspectie voor de Volksgezondheid diverse onderzoeken uit die betrekking hebben op dit onderwerp.