Diagnostische referentieniveaus zijn dosiswaarden die voor radiologische verrichtingen zijn vastgesteld. Diagnostische referentiewaarden hebben betrekking op de stralingsbelasting van patiënten met een normaal postuur of een standaardfantoom. Bij een standaardprocedure wordt er verwacht dat de Diagnostische Referentieniveau niet worden overschreden.

Het platform "Stralingsbescherming in het ziekenhuis" van de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie heeft in 2012 een eindrapport uitgebracht over Diagnostische Referentieniveaus in Nederland. Hierin worden DRN Diagnostische Referentieniveaus (Diagnostische Referentieniveaus)'s beschreven voor zeven diagnostische verrichtingen bij volwassenen (mammografie, CTA-thorax, CT-abdomen, X-thorax en X-bekken, diagnostische CT coronaire angiografie, diagnostische conventionele coronaire angiografie) en voor 4 verrichtingen bij kinderen (X-thorax, X-abdomen, CT-hoofd, Mictie Cysto-Urethrogram).

In 2014 hebben RIVM en Hogeschool Inholland in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een pilotproject dosismetingen laten uitvoeren in acht ziekenhuizen en die getoetst aan de DRN's. 

Meer informatie over DRN's in Nederland en de rapporten van het NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie)-platform vindt u op de NCS-website http://radiationdosimetry.org/.