In opdracht van de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op het onderwerp stralingsbescherming van patiënten. De afgelopen jaren is voor de Inspectie voor de Volksgezondheid onder andere onderzoek gedaan naar doseringen bij nucleaire geneeskunde, lasers, kwaliteitsborging van afdelingen radiologie en PET/CT.