Er zijn verschillende soorten computertomografie (CT) onderzoeken die ieder een eigen gemiddelde effectieve dosis hebben. De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar schatten we door het aantal onderzoeken gemeld in het Jaardocument Zorg te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek . Deze uitkomst delen we door het aantal inwoners van Nederland van dat jaar. Uiteindelijk tellen we de verschillende uitkomsten voor de verschillende typen onderzoeken bij elkaar op, zodat we tot de schatting van de totale gemiddelde effectieve dosis per inwoner komen.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over de hoeveelheid straling die gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2023 publiceren wij nieuwe dosisdata voor de in tabel 1 genoemde CT-onderzoeken. Zie ook de webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg.

De waarden in tabel 1 zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd in het kader van het Demonstratieproject patiëntendosimetrie radiologie en de uitkomsten van het onderzoek Inventarisatie van patiëntendosis door radiologisch onderzoek (2010 en 2011). Met behulp van deze meetgegevens en gegevens over de frequentie van de onderzoeken kan een gewogen gemiddelde effectieve dosis per onderzoek worden geschat.

Vanaf 6 februari 2018 is het Besluit stralingsbescherming ( Bs Besluit stralingsbescherming (Besluit stralingsbescherming)) vervangen door het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming ( Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)). Hierdoor geldt de verplichting om de stralingsdoses in de gegevensanalyse op basis van ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection)-103 vast te stellen. Voorheen waren de dosisgegevens gebaseerd op ICRP-60 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). In tabel 1 zijn dosiswaarden opgenomen op basis van ICRP-103.

Tabel 1: Overzicht van de verschillende CT-onderzoeken met de gemiddelde effectieve dosis (E) per onderzoek op basis ICRP-103.

CT-onderzoek

Gemiddelde E ( mSv millisievert (millisievert))
(ICRP-103)

Hersenen

1,9

Schedel

1,3

Wervelkolom

4,2

Thorax

8,9

Abdomen

11,2

Bekken

7,3

Interventies

8,1