Verdeling van geslacht en leeftijd bij een aantal onderzoeken.

Leeftijds- en geslachtsverdeling van patiënten voor CT-onderzoek

Voor het totaal aan CT-onderzoeken geldt dat de frequentie waarmee ze gedaan worden per leeftijdsgroep, toeneemt met de leeftijd, zie figuur 1 (Meeuwsen et al., 2002). Rond de leeftijd van 80 jaar zit het maximum. Onderzoeksfrequenties voor alle CT-onderzoeken samen verschillen niet veel voor mannen en vrouwen. In figuur 1 is te zien dat de met CT onderzochte vrouwen gemiddeld iets jonger lijken te zijn dan de mannen. Per type CT-onderzoek zijn de verschillen iets groter.

Figuur 1: Leeftijdsverdeling van ziekenfondsverzekerden mannen en vrouwen voor het totaal aan CT-onderzoeken in 2000.

De leeftijdsverdeling van patiënten die een CT-onderzoek ondergaan is afhankelijk van het type CT-onderzoek (Meeuwsen et al., 2002).

CT-hoofd, het meest voorkomende CT-onderzoek, wordt het meest uitgevoerd rond de leeftijd van 80-85 jaar. Bij CT-thorax ligt de piek op iets jongere leeftijd, 70-75 jaar (figuur 2). In figuur 2 is ook te zien dat er weinig verschil bestaat tussen de leeftijdsverdeling van mannen en vrouwen voor een CT-hoofd. Bij een CT-thorax zit er een klein verschil tussen de leeftijdsverdeling, vrouwen die een CT-thorax ondergaan zijn relatief iets jonger dan de mannen. De mediaan, voor mannen en vrouwen samen, ligt bij CT-thorax tussen 60-64 jaar, bij CT-hoofd ligt deze tussen 70-74 jaar.

Patiënten die een CT-bekken ondergaan zijn gemiddeld het jongst in vergelijking met patiënten die een ander type CT-onderzoek ondergaan (mediaan 50-54 jaar). Ook overige CT-onderzoeken worden op jonge leeftijd vaak uitgevoerd. Onder CT-overig vallen o.a CT-geleide interventies (b.v. puncties, drainage) en CT-onderzoeken van de bovenste extremiteiten, zie figuur 3.

De CT-wervelkolom wordt zowel bij mannen als bij vrouwen op relatief jonge leeftijd uitgevoerd. De mediaan ligt tussen de 55-59 jaar. CT-abdomen wordt bij vrouwen iets vaker op wat jongere leeftijd uitgevoerd dan bij mannen, maar over het geheel toch op oudere leeftijd. De mediaan ligt bij CT-abdomen tussen 65-69 jaar, zie figuur 4.

Figuur 2: Leeftijdsverdeling van patiënten, mannen en vrouwen uitgesplitst, voor CT-hoofd en CT-thorax.

 Figuur 3: Leeftijdsverdeling van patiënten, mannen en vrouwen uitgesplitst, voor CT-bekken en CT-overig.

 

Figuur 4: Leeftijdsverdeling van patiënten, mannen en vrouwen uitgesplitst, voor CT-wervelkolom en CT-abdomen.

 

Bron: declaraties van ziekenfondsverzekerden in 2000