Het aantal CT-onderzoeken met bijbehorende effectieve dosis voor het jaar 2018.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van CT-onderzoeken in 2018 is 0,79 mSvmillisievert. Om te komen tot deze schatting zijn met name dosisgegevens gebruikt afkomstig uit het onderzoek patiëntendosis 2010 en 2011, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg. In onderstaande figuur is de frequentie van de verschillende CT-onderzoeken te zien met daarbij de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de combinatie van deze gegevens levert samen de gemiddelde effectieve dosis per inwoner op.

Uit de frequentiegegevens blijkt dat de gemiddelde effectieve dosis van het CT-total body onderzoek het hoogst is, maar dat dit onderzoek relatief weinig wordt uitgevoerd. CT-abdomen is het meest uitgevoerde CT-onderzoek. De gemiddelde effectieve dosis voor dit onderzoek is 11,21 mSv en levert de grootste bijdrage aan de effectieve dosis per inwoner. CT-schedel heeft de laagste gemiddelde effectieve dosis per verrichting (1,29 mSv voor CT-onderzoeken) en levert daarmee een relatief lage bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor CT-onderzoeken.

Figuur 1: Onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende typen CT-onderzoeken in 2018.