Hier beschrijven we het aantal CT-onderzoeken, bijbehorende effectieve dosis en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor het jaar 2018. De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar schatten we door het aantal onderzoeken gemeld in het Jaardocument Zorg te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek . Deze uitkomst delen we door het aantal inwoners van Nederland van dat jaar. Uiteindelijk tellen we de verschillende uitkomsten voor de verschillende typen onderzoeken bij elkaar op, zodat we tot de schatting van de totale gemiddelde effectieve dosis per inwoner komen.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over hoeveel straling gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2023 publiceren wij met terugwerkende kracht data over de blootstelling aan straling van de bevolking door radiologische onderzoeken voor het jaar 2019 en 2020, zie ook webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg.

Gegevens uit 2018

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van CT-onderzoeken in 2018 is 0,79 mSv millisievert (millisievert). Om te komen tot deze schatting zijn met name dosisgegevens gebruikt afkomstig uit het onderzoek Inventarisatie van patiëntendosis door radiologisch onderzoek (2010 en 2011), welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection)-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg.

Uit figuur 1 blijkt dat de gemiddelde effectieve dosis van het CT-total body onderzoek het hoogst is, maar dat dit onderzoek relatief weinig werd uitgevoerd in 2018. CT-abdomen is het meest uitgevoerde CT-onderzoek in datzelfde jaar. De gemiddelde effectieve dosis voor dit onderzoek is 11,21 mSv en levert de grootste bijdrage aan de effectieve dosis per inwoner. CT-schedel heeft de laagste gemiddelde effectieve dosis per verrichting (1,29 mSv) in 2018 en levert een relatief lage bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor CT-onderzoeken.

Figuur 1: Onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende typen CT-onderzoeken in 2018.