Het aantal CT-onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2020.

In 2020 werden in de Nederlandse ziekenhuizen ruim 2 miljoen CT-onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 1991 is het aantal CT-onderzoeken gestaag toegenomen, met name door introductie van CT-scanners in alle ziekenhuizen. Midden jaren '90 is het aantal redelijk stabiel, vanaf 2001 is er een duidelijke stijging van het aantal onderzoeken te zien. Waarschijnlijk spelen hierbij zowel de toenemende mogelijkheden van CT-scanners als het feit dat ziekenhuizen steeds vaker in het bezit zijn van meer dan één CT-scanner een rol.

Figuur 1 laat het aantal CT-onderzoeken in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in de jaren 1991 tot en met 2020 zien. De frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg.

Figuur 1: Aantal CT-onderzoeken in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen, en zelfstandige behandelcentra in de jaren 1991 tot en met 2019. Voor de jaren 1999 en 2000 zijn geen of onvoldoende gegevens bekend.

Figuur 2 laat de procentuele verdeling van CT-onderzoeken in de verschillende categorieën ten opzichte van het totaal aantal CT-onderzoeken in de jaren 2001 tot en met 2020 zien.

Figuur 2: Procentuele verdeling van CT-onderzoeken in de verschillende categorieën ten opzichte van het totaal aantal CT-onderzoeken in de jaren 2001 tot en met 2020. De even jaartallen zijn enkel weergegeven. Data van het onderzoek CT total body zijn niet bekend voor de jaren 2002 tot en met 2015.