Het aantal CT-onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2019.

In 2019 werden in de Nederlandse ziekenhuizen  2 miljoen CT-onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 1991 is het aantal CT-onderzoeken gestaag toegenomen, met name door introductie van CT-scanners in alle ziekenhuizen. Midden jaren '90 is het aantal redelijk stabiel, vanaf 2001 is er een duidelijke stijging van het aantal onderzoeken te zien. Waarschijnlijk spelen hierbij zowel de toenemende mogelijkheden van CT-scanners als het feit dat ziekenhuizen steeds vaker in het bezit zijn van meer dan één CT-scanner een rol.

De stijging in het totale aantal CT-onderzoeken wordt (absoluut gezien) voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal onderzoeken in de algemene ziekenhuizen, zie figuur 1

Figuur 1: Aantal CT-onderzoeken in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in de jaren 1991 tot en met 2019. Voor de jaren 1999 en 2000 zijn geen of onvoldoende gegevens bekend.

In de Jaarverslagen Zorg worden met behulp van Zorg Activiteit codes ( ZA zorgactiviteit (zorgactiviteit)-codes) de diagnostische verrichtingen uitgevraagd per ziekenhuis. Sinds 2014 zijn voor CT-thorax verrichtingen twee nieuwe ZA coderingen opgenomen in de vragenlijst. Deze ZA coderingen zijn voorheen niet uitgevraagd. Dit kan betekenen dat er een vertekend beeld is ontstaan in de trend van het aantal CT-thorax verrichtingen. De data van 2014 laten een toename zien in het aantal CT-thorax onderzoeken ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoewel dit achteraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan het zijn dat een deel van de CT-thorax onderzoeken in voorgaande jaren wellicht onder de categorie ‘overig’ is ingevuld of niet is ingevuld. Voor zowel de toename in CT-thorax onderzoeken als de toename in CT-onderzoeken in het algemeen kan dit, naast de jaarlijkse toename, wellicht deels een verklaring zijn (figuur 1).

Sinds 2016 is een nieuwe ZA codering toegevoegd voor het uitvoeren van een CT-onderzoek voorafgaand aan een PET- of SPECT-onderzoek. Een dergelijk CT-onderzoek wordt regelmatig verricht en zou voorheen wellicht onder de categorie ‘overig’ of niet zijn geregistreerd. Dit zou de stijging in het totaal aantal CT-onderzoeken in 2016, naast de jaarlijkse toename, kunnen verklaren.

Figuur 2: Procentuele verdeling van CT-onderzoeken in de verschillende categorieën ten opzichte van het totaal aantal CT-onderzoeken in de jaren 2001 tot en met 2019. Data van het onderzoek CT total body zijn niet bekend voor de jaren 2001 tot en met 2015.