Medische beeldvormende diagnostiek met ioniserende straling wordt ook extramuraal, buiten de ziekenhuizen, toegepast. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen over extramurale beeldvormende diagnostiek die zijn opgenomen in het IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen).