Defensie is verantwoordelijk voor de geneeskundige verzorging van al het actief dienend militair personeel. Bij Defensie worden om die reden ook röntgenverrichtingen uitgevoerd voor medische doeleinden.

Het grootste aantal verrichtingen zijn de tandopnamen die verricht worden in de tandencentra die op vrijwel iedere kazerne aanwezig is. Naast de tandartsencentra is er een ziekenboeg in Den Helder en een militair hospitaal in Utrecht. Verder worden er ook nog opnamen gemaakt in veldhospitalen tijdens oefeningen en uitzendingen.

Aantallen verrichtingen

De tandartsencentra maken ongeveer 60.000 opnames per jaar. In de ziekenboeg in Den Helder worden ongeveer 700 opnames van verschillende delen van de romp (buikoverzicht, thorax, wervelkolom) gemaakt, ongeveer 900 opnames van de extremiteiten en ongeveer 1000 orthopantomogrammen (OPG orthopantomogram (orthopantomogram)'s). Het aantal verrichtingen in veldhospitalen is geheel afhankelijk van het aantal oefeningen en uitzendingen in een jaar (Schuil, 2005). Verrichtingen uitgevoerd in het militair hospitaal in Utrecht worden meegerekend bij het totaal aantal verrichtingen in algemene ziekenhuizen via de jaarenquêtes.


Dosis

In de schatting van de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor 2005 is het aantal verrichtingen van medewerkers van Defensie niet meegeteld. Dit is ook niet gebeurd in de voorgaande schatting voor 2002. Gezien het aantal en soort opnamen dat gemaakt wordt is de bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner zeer gering.

Bron: stralingsbeschermingsdienst ministerie van Defensie