Bij de screening op tuberculose worden bij bepaalde risicogroepen röntgenopnamen van de longen gemaakt. Het aantal onderzoeken is in vergelijking met het aantal ondezoeken dat in ziekenhuizen wordt uitgevoerd relatief laag.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)) maakt gebruik van röntgenapparatuur voor de screening op tuberculose (TBC Tuberculose (Tuberculose)). Sinds 2015 zijn er 25 GGD'en in Nederland die verschillende regio's in Nederland verzorgen. In 1982 is de algemene screening op TBC van de Nederlandse bevolking gestopt. Momenteel vindt tuberculosescreening alleen nog plaats onder speciale doelgroepen:

  • risicogroepen (bv. asielzoekers, immigranten, nieuw gedetineerden, buitenlandse zeevarenden)
  • vermoede risicogroepen (bijv. dak- en thuislozen, drugsverslaafden en illegalen)
  • contactgroepen (personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen of met TBC-bacillen in microbiologische laboratoria)
  • bron- en contactopsporing (opsporing van infectiebronnen en screening van personen die contact hebben (gehad) met geïnfecteerde patiënten)

Zie ook: https://www.kncvtbc.org/ en http://www.ggdghor.nl/

Het aantal thoraxfoto's ten behoeve van TBC-screening in 2006 is geschat op 109.000 opnames (Jaarverslag GGD Nederland 2006). Dit is een afname ten opzichte van 2004 toen er ongeveer 140.000 thorax-opnamen werden gemaakt. De gemiddelde effectieve dosis per thoraxonderzoek, één opname, is ongeveer 0,02 mSv millisievert (millisievert) (Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie). Deze dosis in combinatie met het aantal verrichtingen geeft een gemiddelde effectieve dosis per inwoner van 0,0002 mSv in de afgelopen jaren.