Verdeling van de leeftijd en geslacht van patiënten voor een aantal nucleair geneeskundige onderzoeken.

De leeftijdsverdeling in figuur 1 laat zien dat de onderzoeksfrequentie toeneemt met de leeftijd, waarbij het maximum rond 70-75 jaar ligt. Per type onderzoek wijkt de leeftijdsverdeling enigszins af van deze verdeling voor het totaal.

Figuur 1 Leeftijdsverdeling van patiënten in 2000 voor het totaal aan nucleaire geneeskundige onderzoeken.
 
Nucleair geneeskundige onderzoeken worden hoofdzakelijk bij ouderen uitgevoerd, maar de precieze leeftijdsverdeling hangt af van het type onderzoek. Skeletscintigrafie (figuur 2) en ventilatoire onderzoeken (figuur 3) vinden gemiddeld op iets jongere leeftijd plaats dan cardiovasculaire onderzoeken. Daarnaast is er ook verschil te zien in de leeftijdsverdeling van mannen en vrouwen voor onderzoeken van het bewegingsapparaat en van ventilatoire onderzoeken. Bij de cardiovasculaire onderzoeken is dit verschil geringer.


 
Figuur 2 Leeftijd- en geslachtsverdeling van de onderzoeksfrequentie voor onderzoeken van het bewegingsapparaat (skelet) en cardiovasculaire onderzoeken.

Figuur 3 Leeftijd- en geslachtsverdeling van de onderzoeksfrequentie voor ventilatoire (long) onderzoeken.