Het aantal nucleair geneeskundige onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2020.

In 2020 werden er in totaal ruim 338.000 nucleair geneeskundige onderzoeken uitgevoerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2019. Voor 2010 moet worden opgemerkt dat de schatting van het aantal uitgevoerde onderzoeken lager is dan de trendlijn. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de leveringsproblemen van radionucliden aan de ziekenhuizen in dat jaar. Geen enkel ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum) heeft aangegeven nucleair geneeskundige onderzoeken uit te voeren. Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg.

Figuur 1: Aantal nucleair geneeskundige verrichtingen in algemene, categorale en academische ziekenhuizen, en het totaal voor de jaren 1991-2020. Van een aantal jaren zijn voor academische en categorale ziekenhuizen geen gegevens bekend.

Tot 2014 was een gedeelte van de botdensitometrische onderzoeken opgenomen bij de nucleair geneeskunde. Om een volledig overzicht van de botdensitometrische onderzoeken te verkrijgen zijn vanaf 2014 alle botdensitometrische onderzoeken opgenomen in het aantal röntgenonderzoeken (excl. CT). De reden om deze mee te nemen in het aantal röntgen (excl. CT) is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Aangezien deze onderzoeken relatief veel worden uitgevoerd, is een daling zichtbaar in het jaar 2014 in het aantal nucleair geneeskundige onderzoeken.