Door de frequentie met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek te combineren wordt de gemiddelde effectieve dosis verkregen in verschillende jaren.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner in 2018 als gevolg van nucleair geneeskundige onderzoeken is 0,10 mSvmillisievert. De gemiddelde effectieve dosis voor nucleair geneeskundige onderzoeken is een gewogen gemiddelde van de frequentie met de dosis per onderzoek. Bij het uitvragen van de gegevens over 2008 is ook een inventarisatie gedaan naar het nuclidegebruik bij de verschillende verrichtingen. Met die gegevens zijn nieuwe gemiddelde effectieve doses per verrichting vastgesteld.

Vanaf 2016 zijn nieuwe dosisconversiefactoren toegepast voor het berekenen van de stralingsdosis op basis van de nieuwe aanbevelingen voor nucleair geneeskundige verrichtingen (Procedure Guidelines Nuclear Medicine, Esser, 2016). Door het gebruik van nieuwe dosisconversiefactoren kan de stralingsdosis per verrichting verschillen met voorgaande jaren.

Figuur 1: Een overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende nucleair geneeskundige onderzoeken in 2016, 2017 en 2018.