De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar wordt verkregen door het aantal keer dat een onderzoek is uitgevoerd in het betreffende jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis die dat type onderzoek aan de patiënt geeft en deze uitkomst te delen door de bevolkingsomvang van dat jaar.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner in 2019 als gevolg van nucleair geneeskundige onderzoeken is 0,10 mSv millisievert (millisievert). De gemiddelde effectieve dosis voor nucleair geneeskundige onderzoeken is een gewogen gemiddelde van de frequentie met de dosis per onderzoek. Bij het uitvragen van de gegevens over 2008 is ook een inventarisatie gedaan naar het nuclidegebruik bij de verschillende verrichtingen. Met die gegevens zijn nieuwe gemiddelde effectieve doses per verrichting vastgesteld.

Vanaf 2016 zijn nieuwe dosisconversiefactoren toegepast voor het berekenen van de stralingsdosis op basis van de nieuwe aanbevelingen voor nucleair geneeskundige verrichtingen (Procedure Guidelines Nuclear Medicine, Esser, 2016). Door het gebruik van nieuwe dosisconversiefactoren kan de stralingsdosis per verrichting verschillen met voorgaande jaren.

Figuur 1: Een overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende nucleair geneeskundige onderzoeken in 2017, 2018 en 2019.