Er zijn verschillende soorten nucleair geneeskundige onderzoeken die ieder een eigen gemiddelde effectieve dosis hebben. De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar schatten we door het aantal onderzoeken gemeld in het Jaardocument Zorg te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek . Deze uitkomst delen we door het aantal inwoners van Nederland van dat jaar. Uiteindelijk tellen we de verschillende uitkomsten voor de verschillende typen onderzoeken bij elkaar op, zodat we tot de schatting van de totale gemiddelde effectieve dosis per inwoner komen.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner in 2020 als gevolg van nucleair geneeskundige onderzoeken is 0,08 mSv millisievert (millisievert). Dit is een daling van bijna 6% ten opzichte van 2019. Het aantal onderzoeken is gedaald met 3%. De gemiddelde effectieve dosis voor nucleair geneeskundige onderzoeken is een gewogen gemiddelde van de frequentie met de dosis per onderzoek.

Voor het berekenen van de  stralingsdosis voor de nucleair geneeskundige verrichtingen zijn de aanbeveling uit de procedure Guidelines Nuclear Medicine (Esser, 2016) en de conversiefactoren uit ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection)-106 gebruikt.

Figuur 1: Een overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende nucleair geneeskundige onderzoeken in 2018, 2019 en 2020.