Naast het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt mammografie ook plaats in de ziekenhuizen. Deze onderzoeken kunnen verschillen van het screeningsonderzoek omdat hier een indicatiestelling aan vooraf gaat. De mammografie kan bijvoorbeeld volgen op een doorverwijzing van het bevolkingsonderzoek, waarbij de foto's van het bevolkingsonderzoek ter beschikking worden gesteld aan het ziekenhuis. Standaard worden – bij een mammografie in het ziekenhuis én binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker röntgenfoto's van de borst in twee richtingen gemaakt. Onderscheidend bij de mammografie in het ziekenhuis zijn de diagnostische röntgenopnamen, aanvullende opnamen in andere richtingen, compressie-opnamen, en opnamen voor het lokaliseren van een tumor om een biopt te kunnen nemen.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over de hoeveelheid straling die gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2023 publiceren wij met terugwerkende kracht data over de blootstelling aan straling van de bevolking door radiologische onderzoeken voor het jaar 2019, 2020 en 2021, zie ook webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg”. Voor het jaar 2020 publiceert het RIVM wel nieuwe data over het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Landelijke aantallen en dosis

Uit de verkregen gegevens van het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie is een gewogen gemiddelde effectieve dosis voor een mammografie-onderzoek in het ziekenhuis geschat. Ervan uitgaande dat een totaal onderzoek bestaat uit opnames van twee borsten en twee opnames per borst dan is de gemiddelde effectieve dosis 0,84 mSv millisievert (millisievert) bij een borstdikte van 53 mm op basis van ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection)-103. Op basis van de frequentie gegevens uit het Jaardocument Zorg is het aantal onderzoeken per 1000 inwoners in Nederland in 2020 geschat op 19.

In 2018 was de dosis per inwoner ten gevolge van mammografie onderzoek binnen de intramurale zorg 0,017 mSv.