Het aantal röntgenverrichtingen met bijbehorende effectieve dosis voor het jaar 2017.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van röntgenverrichtingen (excl. CT) in 2017 is 0,36 mSvmillisievert. De gemiddelde effectieve doses van de verschillende verrichtingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting).

De meest uitgevoerde verrichtingen vallen in de categorie 'hand/bucky' (exclusief thorax). Omdat deze onderzoeken een lage gemiddelde effectieve dosis per verrichting geven (0,13 mSv) is de bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner ook gering. Een grotere bijdrage aan de gemiddelde dosis per inwoner wordt geleverd door de veel minder frequent uitgevoerde 'overige angiografie' en 'doorlichting/contrast' onderzoeken (zie figuur 1). Onder de angiografie onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie angiografieën.

Overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende radiologische onderzoeken in 2017.

Figuur 1: Overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende radiologische onderzoeken in 2017.

In 2016 is besloten om alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen in een nieuwe categorie DEXA onder de radiologische verrichtingen. In deze categorie zijn zowel de botdensitometrische onderzoeken opgenomen die eerder onder de nucleaire geneeskunde vielen als de botdensitometrische onderzoeken die onder de radiologische verrichtingen vallen. De reden om deze nieuwe catagorie ‘DEXA’ op te nemen onder de radiologische verrichtingen is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht.