Het aantal röntgenverrichtingen met bijbehorende effectieve dosis voor het jaar 2016.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van röntgenverrichtingen (excl. CT) in ziekenhuizen in 2016 is 0,37 mSvmillisievert. De gemiddelde effectieve doses van de verschillende verrichtingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting).

De meest uitgevoerde verrichtingen vallen in de categorie 'hand/bucky' (exclusief thorax). Omdat deze onderzoeken een lage gemiddelde effectieve dosis per verrichting geven (0,13 mSv) is de bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner ook gering. Een grotere bijdrage aan de gemiddelde dosis per inwoner wordt geleverd door de veel minder frequent uitgevoerde 'overige angiografie' en 'doorlichting/contrast' onderzoeken (zie figuur 1). Onder de angiografie onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie angiografieën.

 

Overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende radiologische onderzoeken in 2016

Figuur 1: Overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende radiologische onderzoeken in 2016.

Tot 2016 zijn botdensitometrische onderzoeken welke buiten de afdeling nucleaire geneeskunde werden verricht, zoals binnen de afdeling radiologie, niet meegerekend in het totaal aantal botdensitometrische onderzoeken. Om een volledig overzicht van deze onderzoeken te verkrijgen is besloten alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen binnen de nieuwe categorie ‘dexa’ onder de radiologische verrichtingen, aangezien deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht.