Het aantal röntgenverrichtingen met bijbehorende effectieve dosis.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over de hoeveelheid straling die gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2022 publiceren wij met terugwerkende kracht data over de blootstelling aan straling van de bevolking door radiologische onderzoeken voor het jaar 2019 en 2020, zie ook webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg. Voor het jaar 2019 publiceert het RIVM wel nieuwe data over het aantal uitgevoerde onderzoeken.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van röntgenverrichtingen (excl. CT) in 2018 is 0,34 mSv millisievert (millisievert). De gemiddelde effectieve doses van de verschillende verrichtingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection)-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting).

De meest uitgevoerde verrichtingen vallen in de categorie 'hand/bucky' (exclusief thorax). Omdat deze onderzoeken een lage gemiddelde effectieve dosis per verrichting geven (0,13 mSv) is de bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner ook gering. Een grotere bijdrage aan de gemiddelde dosis per inwoner wordt geleverd door de veel minder frequent uitgevoerde 'overige angiografie' en 'doorlichting/contrast' onderzoeken (zie figuur 1). Onder de angiografie onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie angiografieën.

Figuur 1: Overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner van verschillende radiologische onderzoeken in 2018. De gemiddelde effectieve dosis bij thorax en DEXA is heel laag. Daarom is hier geen balkje zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde effectieve dosis per inwoner bij DEXA.