Overzicht van het aantal apparaten voor het uitvoeren van röntgenonderzoek.

Vergunningen en registraties

Vanaf 6 februari 2018 vervangt het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming ( Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)) het Besluit stralingsbescherming ( Bs Besluit stralingsbescherming (Besluit stralingsbescherming)). Handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek zijn voortaan altijd vergunningplichtig (voorheen gold dit alleen voor toestellen met een buisspanning van meer dan 100 kV kilovolt (kilovolt)). De vergunning moet worden aangevraagd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Bij een verzamel- of complexvergunning in het kader van de Kernenergiewet wordt aangegeven wat het maximaal aantal toestellen is waarvoor de vergunning is verleend. Gegevens over de in bezit zijnde toestellen in instellingen zijn te vinden in stralingshygiënische jaarverslagen.

Röntgenkamers en toestellen

In de jaarenquêtes EJZ Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen) en JAZ Jaarenquête Academische Ziekenhuizen (Jaarenquête Academische Ziekenhuizen) werd gevraagd naar het aantal röntgenkamers waarover het ziekenhuis beschikt. Het aantal röntgenkamers is met name toegenomen vanaf 1998 tot en met 2001, in 2002 lijkt dit aantal weer enigszins af te nemen en zich dan te stabiliseren (figuur 1). De ontbrekende gegevens van categorale ziekenhuizen voor de jaren 2003 en 2004 zijn geschat op basis van de waarden van 2002 en 2005.

Er is vóór 2005 altijd gevraagd naar het aantal röntgenkamers op de afdeling radiologie, na 2005 is er gevraagd naar het aantal röntgentoestellen in bezit van een ziekenhuis. Het aantal röntgentoestellen in een ziekenhuis zal groter zijn dan het aantal kamers omdat bij de vraag naar het aantal toestellen ook de mobiele toestellen en toestellen buiten de afdeling radiologie worden meegeteld. Als verondersteld wordt dat vanaf ongeveer 2001 er meer toestellen buiten de röntgenkamers zijn gekomen dan lijkt de nieuwe trend beter aan te sluiten met de aantallen van voor 2001. Het aantal toestellen is waarschijnlijk in de jaren 2001-2004 groter geweest dan het aantal kamers waarnaar in de enquête werd gevraagd.

Volgens het Jaardocument Zorg van 2019 is het aantal röntgentoestellen (exclusief CT):

  • 234 in de academische ziekenhuizen;
  • 1553 in de algemene ziekenhuizen;
  • 35 in de categorale instellingen;
  • 141 in de ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum).

Figuur 1: Trend in het aantal röntgentoestellen in zorginstellingen. Verdeeld per categorie instelling (algemeen, academisch, categoraal en zelfstandig behandelcentra) en het totaal. Tot en met 2004 wordt het aantal röntgenkamers met elk een toestel verondersteld. Vanaf 2005 wordt het aantal toestellen bijgehouden

 

In het Jaardocument Zorg is vanaf het enquêtejaar 2007 ook gevraagd naar het aantal niersteenvergruizers ( LSI lithotripsy (lithotripsy)), MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging)-scanners, angiografie apparatuur ( DSA digitale subtractie angiografie (digitale subtractie angiografie)), PET-CT-scanners en CT-scanners. Deze gegevens voor 2019 zijn weergeven in figuur 2.

Figuur 2: Het aantal toestellen in 2019 in algemene, academische en categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra.