Het aantal röntgenonderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2020.

Het totale aantal röntgenonderzoeken (exclusief CT) in Nederlandse ziekenhuizen is in 2020 ongeveer 6,7 miljoen (figuur 1). Binnen de Nederlandse ziekenhuizen is een onderverdeling te maken tussen algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Vanaf het jaar 2007 zijn ook de zelfstandige behandelcentra (ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum)'s) opgenomen in de jaarlijkse enquête. Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg.

Figuur 1 laat een stijgende trend zien tot en met 2010. Vanaf 2011 is een doorlopende daling te zien van het totaal aantal röntgenonderzoeken. Deze daling komt vooral door de afname binnen de algemene ziekenhuizen. In 2020 is het aantal onderzoeken ruim gedaald naar ongeveer 6,7 miljoen. Dit is een daling van ongeveer 20%ten opzichte van het jaar 2019. Een mogelijk verklaring hiervoor is de COVID-19 pandemie en daardoor minder of uitgestelde zorg en onderzoeken.

Om een volledig overzicht van de botdensitometrische onderzoeken te verkrijgen zijn vanaf 2014 alle botdensitometrische onderzoeken opgenomen in het aantal röntgenonderzoeken (excl. CT). Voor 2014 was een gedeelte van de botdensitometrische onderzoeken opgenomen bij de nucleair geneeskunde. De reden om deze mee te nemen in het aantal röntgenonderzoeken (excl. CT) is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Aangezien deze onderzoeken relatief veel worden uitgevoerd is een stijging voor het aantallen röntgenonderzoeken zichtbaar in het jaar 2014.

Figuur 1: Aantal röntgenverrichtingen (exclusief CT) in de verschillende categorieën zorginstellingen en het totaal vanaf 1991 tot en met 2020. Voor de jaren 1999 en 2000 zijn geen of onvoldoende gegevens bekend. In 2006 hebben ziekenhuizen minder gegevens aangeleverd voor het Jaardocument Zorg, daarom is de schatting voor de algemene ziekenhuizen in dat jaar minder betrouwbaar dan voor de andere jaren.