Het aantal röntgenonderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2019.

Het totale aantal röntgenonderzoeken (exclusief CT) in Nederlandse ziekenhuizen is in 2019 ongeveer 8,4 miljoen (figuur 1). Binnen de Nederlandse ziekenhuizen is een onderverdeling te maken tussen algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Vanaf het jaar 2007 zijn ook de zelfstandige behandelcentra ( ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum)'s) opgenomen in de jaarlijkse enquête.

Vanwege de lage respons op de enquête over verslagjaar 2006 is de schatting voor de algemene ziekenhuizen niet zo betrouwbaar als voor de andere jaren. Voor de gegevens van 2006 is dan ook een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangegeven in figuur 1. Als er wordt gekeken naar de trend dan is voor 2006 mogelijk een overschatting gemaakt op basis van de toen beschikbare gegevens. Binnen de aangegeven betrouwbaarheid van 95% voor 2006 zet zich de stijgende trend door tot en met 2010. Vanaf 2011 is er een doorlopende daling te zien van het totaal aantal röntgenonderzoeken. Deze daling komt vooral door de afname binnen de algemene ziekenhuizen.

In 2014 is een stijging zichtbaar in het totale aantal röntgenonderzoeken. In 2016 is besloten om alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen in een nieuwe categorie DEXA onder de radiologische verrichtingen. In deze categorie zijn zowel de botdensitometrische onderzoeken opgenomen die eerder onder de nucleaire geneeskunde vielen als de botdensitometrische onderzoeken die onder de radiologische verrichtingen vallen. De reden om deze nieuwe catagorie ‘DEXA’ op te nemen onder de radiologische verrichtingen is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Dit is met terugwerkendekracht doorgevoerd voor de jaren 2014 en 2015. Aangezien deze onderzoeken relatief veel worden uitgevoerd is een stijging zichtbaar in het jaar 2014.

Figuur 1: Aantal röntgenverrichtingen(exclusief CT) in de verschillende categorieën zorginstellingen en het totaal vanaf 1991 tot en met 2019. Voor de jaren 1999 en 2000 zijn geen of onvoldoende gegevens bekend.