Beschrijving van de belangrijkste wet-en regelgeving op het gebied van de Medische stralingstoepassingen.

Voor medische stralingstoepassingen zijn in Nederland en binnen Europa verschillende wetten, richtlijnen en aanbevelingen van belang. Hieronder komen de meest belangrijke daarvan aan bod.

Nederland

Europese Unie