Wall B. Radiation Protection No 154. European Guidance on Estimating Population Dose from Medical X-ray röntgenonderzoek (röntgenonderzoek) Procedures. European Commission; 2008.

Vanaf eind 2004 is er in opdracht van de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de toepassing van artikel 12 van de Europese richtlijn voor medische blootstellingen door verschillende Europese lidstaten. Aan dit project 'European Guidance on estimating Population Doses from Medical X-ray röntgenonderzoek (röntgenonderzoek)' onder leiding van Dr. B. Wall hebben tien lidstaten, waaronder Nederland, deelgenomen. Het rapport bevat aanbevelingen voor het verzamelen van de gegevens nodig voor het juist schatten van de totale effectieve dosis voor de bevolking.

Dit rapport is te raadplegen op de website van de Europese Unie.