Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week

20; 2014

Totaal

t/m week

20; 2013

Enterovirus

29
44
32
183
115

Adenovirus

105
124
91
56
634

Parechovirus

4
22
14
69
44

Rotavirus

62
83
73
300
1255

Norovirus

263
197
82
1320
1657

Influenza A-virus

187
163
74
563
2274

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

7
7
4
24
963

Influenza C-virus

0
0
0
 0
0

Para-influenza

24
25
39
150
249

RSrespiratoir syncytieel-virus

240
80
26
1244
1442

Rhinovirus

162
153
151
858
761

Mycoplasma pneumoniae

16
26
18
109
141

hMPVHumaan metapneumovirus

65
81
61
255
387

Coronavirus

65
39
18
241
291

Chlamydophila psittaci

3
1
2
7
11

Chlamydophila pneumoniae

1
8
1
11
17

Chlamydia trachomatis

1818
1908
1614
8837
7552

Chlamydia

2
1
 0
5
3

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

47
49
60
236
272

HIV 2

0
0
0
1
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
0

Hepatitis A-virus

7
5
2
21
21

Hepatitis B-virus

60
46
41
254
290

Hepatitis C-virus

33
36
14
159
158

Hepatitis D-virus

2
0
1
5
1

Hepatitis E-virus

6
12
21
49
18

Bofvirus

5
2
1
13
24

Mazelenvirus

13
9
8
46
3

Rubellavirus

0
0
0
10
18

Parvovirus

10
27
26
89
66

Coxiella burnetii

7
14
3
37
30

Rickettsiae

0
2
2
4
1

Denguevirus

7
9
2
29
40

Hantavirus

2
2
1
6
0

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

12
8
12
62
51

Sapovirus

22
16
1
103
30

Bocavirus

11
12
14 64
64

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.