Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Contact redactie

Heeft u vragen of wilt u een artikel opsturen? Stuur dan een e-mail naar infectieziektenbulletin@rivm.nl

Redactie

Jossy van den Boogaard, hoofdredacteur      
Bram Litjens,  eindredacteur      
Gonnie de Rooij,  redacteur

Redactieraad

Robbin Westerhof, namens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Lian Bovée, namens  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
Olaf Stenvers, namens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Else Bijker, namens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Alewijn Ott, namens Consulenten Openbare Medische Microbiologie, RIVM
Femke Koedijk, namens Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC), RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente
Anja van der Schoor, namens Academische werkplaatsen, GGD Haaglanden
Tjallie van der Kooij, namens Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM
Sierk Marbus, namens  Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM
Fleur Groenendijk, namens GGD Zeeland
Fleur Overbosch, als arts Maatschappij en Gezondheid / Infectieziektebestrijding

Abonnementen Infectieziekten Bulletin

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het Infectieziekten Bulletin.