Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week

49-52

Totaal

t/m week

2; 2013

Totaal

t/m week

52; 2012

Enterovirus

69
78
64
775
1205

Adenovirus

59
89
89
1227
1112

Parechovirus

30
36
18
184
395

Rotavirus

6
16
26
1487
1287

Norovirus

146
204
431
2846
2888

Influenza A-virus

4
5
15
2315
889

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

1
1
2
970
64

Influenza C-virus

1
0
0
1
0

Para-influenza

53
73
49
608
425

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

9
64
307
1835
2037

Rhinovirus

215
214
182
2008
1771

Mycoplasma pneumoniae

31
22
25
324
774

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

1
9
10
456
298

Coronavirus

5
7
19
360
307

Chlamydophila psittaci

1
0
1
22
23

Chlamydophila pneumoniae

1
3
2
27
60

Chlamydia trachomatis

1731
1749
1459
20566
21146

Chlamydia

1
0
2
9
5

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

58
70
49
732
881

HIV 2

1
0
0
3
2

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0
0
0
1
4

Hepatitis A-virus

6
1
3
38
53

Hepatitis B-virus

47
48
32
669
1020

Hepatitis C-virus

29
32
23
384
512

Hepatitis D-virus

1
2
1
9
7

Hepatitis E-virus

6
9
8
65
50

Bofvirus

8
4
0
64
95

Mazelenvirus

37
31
13
212
9

Rubellavirus

3
4
4
47
15

Parvovirus

5
1
4
128
216

Coxiella burnetii

10
11
2
89
82

Rickettsiae

1
1
0
7
14

Denguevirus

4
6
0
122
209

Hantavirus

1
0
0
3
10

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

5
3
4
78
55

Sapovirus

7
4
11
59
31

Bocavirus

4
9
5
 109
134

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26..