S.M. van der Plas

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16 2011

 

Totaal week 5-8

Totaal week 9-12

Totaal week 13-16

Totaal tot en met week 16 2011

Totaal tot en met week 16 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

194
44
7
754

229

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

92
84
93
353

253

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2
2
1
5
11

Cholera

0
0
0
0
 1

Heptatitis A

12
7
3
38
75

Hepatitis B Acuut

20
10
15
78

77

Hepatitis B Chronisch

190
127
105
668
613

Hepatitis C Acuut

4
9
6
22
22

Invasieve GAS-infectie

39
18
21
129

90

Kinkhoest

 218 223
256
954

1560

Mazelen

1
3
19
26
6

paratyfus A

0
0
1
1
5

Paratyfus B

2
3
0
6
4

Paratyfus C

0
0
0
0
 0

Rubella

0
0
0
1
 0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

17
13
16
85

68

Shigellose

39
34
26
350

63

Voedselinfectie

4
9
2
16

11

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

78
102
78
393

37

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
0
1
1
0

Gele koorts

0
0
0
0
0

Hantavirusinfectie

1
0
1
2
4

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

3
3
1
8
24

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

6
7
8
35

25

Legionellose

37
15
8
79

74

Leptospirose

4
2
1
8
5

Listeriose

3
1
3
21

26

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

0
3
1
6
9

Malaria

17
15
11
83
54

Meningokokkenziekte

13
9
8
55

47

Psittacose

11
20
8
48
 14

Q-koorts

13
5
6
43

240

Tetanus

0
0
0
1
0

Trichinose

0
0
0
0
0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

4
4
6
19

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180