S.M. van der Plas

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16 2011

 

Totaal week 5-8

Totaal week 9-12

Totaal week 13-16

Totaal tot en met week 16 2011

Totaal tot en met week 16 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

194
44
7
754

229

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARSsevere acute respiratory syndrome

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

92
84
93
353

253

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2
2
1
5
11

Cholera

0
0
0
0
 1

Heptatitis A

12
7
3
38
75

Hepatitis B Acuut

20
10
15
78

77

Hepatitis B Chronisch

190
127
105
668
613

Hepatitis C Acuut

4
9
6
22
22

Invasieve GAS-infectie

39
18
21
129

90

Kinkhoest

 218 223
256
954

1560

Mazelen

1
3
19
26
6

paratyfus A

0
0
1
1
5

Paratyfus B

2
3
0
6
4

Paratyfus C

0
0
0
0
 0

Rubella

0
0
0
1
 0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

17
13
16
85

68

Shigellose

39
34
26
350

63

Voedselinfectie

4
9
2
16

11

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

78
102
78
393

37

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
0
1
1
0

Gele koorts

0
0
0
0
0

Hantavirusinfectie

1
0
1
2
4

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

3
3
1
8
24

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

6
7
8
35

25

Legionellose

37
15
8
79

74

Leptospirose

4
2
1
8
5

Listeriose

3
1
3
21

26

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

0
3
1
6
9

Malaria

17
15
11
83
54

Meningokokkenziekte

13
9
8
55

47

Psittacose

11
20
8
48
 14

Q-koorts

13
5
6
43

240

Tetanus

0
0
0
1
0

Trichinose

0
0
0
0
0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

4
4
6
19

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180