Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

25-28

totaal

Week

29-32

totaal

Week

33-36

totaal

Totaal

t/m week 36

2010

Totaal

t/m week 36

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

0

0

304

533

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

101

54

80

643

651

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

2

1

3

18

5

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

15

7

23

157

114

Hepatitis B Acuut

11

16

10

146

148

Hepatitis B Chronisch

104

231

106

1289

1248

Hepatitis C Acuut

5

0

6

33

25

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

5

20

12

170

215

Kinkhoest

358

339

337

3200

4600

Mazelen

2

0

2

14

8

Paratyfus A

1

1

6

14

6

Paratyfus B

2

0

5

13

6

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

5

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

30

9

90

226

139

Shigellose

64

11

0

201

288

Voedselinfectie

5

8

8

33

21

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

30

0

8

190

24

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

1

0

1

3

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

1

5

15

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1

0

31

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

5

4

0

40

21

Legionellose

13

27

40

170

92

Leptospirose

0

0

1

7

7

Listeriose

4

2

5

46

35

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

4

0

0

13

8

Malaria

11

37

24

147

160

Meningokokkenziekte

10

9

11

106

120

Psittacose

4

13

3

52

53

Q-koorts

88

24

18

489

1888

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

1

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

5

1

2

21

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl