Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

29-32

totaal

Week

33-36

totaal

Week

37-40

totaal

Totaal

t/m week 40

2010

Totaal

t/m week 40

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

0

304

0

533

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

54

79

94

734

728

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

3

9

27

10

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

7

23

14

171

150

Hepatitis B Acuut

16

10

14

160

164

Hepatitis B Chronisch

231

106

109

1398

1384

Hepatitis C Acuut

0

6

0

33

25

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

20

12

13

183

226

Kinkhoest

339

337

351

3551

5309

Mazelen

0

2

0

14

11

Paratyfus A

1

6

6

20

9

Paratyfus B

0

5

3

16

11

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

5

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

9

90

55

281

195

Shigellose

11

0

157

358

394

Voedselinfectie

8

8

1

34

28

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

0

8

12

202

27

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

1

1

4

4

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

5

1

16

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

0

2

33

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

4

0

3

43

25

Legionellose

27

40

27

197

140

Leptospirose

0

1

3

10

14

Listeriose

2

5

6

52

40

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

13

8

Malaria

37

24

21

168

182

Meningokokkenziekte

9

11

10

116

127

Psittacose

13

3

6

58

57

Q-koorts

24

18

18

507

2086

Tetanus

0

0

1

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

1

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

1

2

0

21

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl