Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

33-36

totaal

Week

37-40

totaal

Week

41-44

totaal

Totaal

t/m week 44

2010

Totaal

t/m week 44

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

304

0

5

538

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

78

92

51

778

792

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

3

9

3

30

15

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

23

14

47

218

162

Hepatitis B Acuut

10

14

16

176

178

Hepatitis B Chronisch

106

109

102

1500

1545

Hepatitis C Acuut

6

0

0

33

52

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

12

13

0

183

232

Kinkhoest

337

351

269

3820

5909

Mazelen

2

0

4

18

11

Paratyfus A

6

6

2

22

9

Paratyfus B

5

3

1

17

13

Paratyfus C

0

0

0

0

2

Rubella

0

0

0

0

5

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

90

55

33

314

225

Shigellose

0

157

0

358

401

Voedselinfectie

8

1

9

43

29

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof#

8

12

222

424

27

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

1

1

0

4

4

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

5

1

0

16

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2

3

36

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

3

5

48

27

Legionellose

40

27

55

252

151

Leptospirose

1

3

4

14

19

Listeriose

5

6

7

59

43

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1

14

10

Malaria

24

21

27

195

210

Meningokokkenziekte

11

10

11

127

139

Psittacose

3

6

6

64

61

Q-koorts

18

18

22

529

2178

Tetanus

0

1

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

1

0

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

2

0

3

24

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd. # Ook de 222 bofmeldingen in week 41-44 zijn meldingen uit eerdere weken die recent werden geaccordeerd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl