Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week
16; 2014

Totaal

t/m week
16; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

61

70

43

245
281
           

Groep B2     

Buiktyfus

1

1

2
7

5

Cholera

0
0
0
0
0

Hepatitis A

4

0

0

6

31

Hepatitis B acuut

11
6
3
27
53

Hepatitis B chronisch

84
59
21

222

389

Hepatitis C acuut

11
1
1
17
20

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17
9

3

41
118

Kinkhoest

317
245
108
1004
1123

Mazelen

20
32

9

99

24

Paratyfus A

1

0
1
2

8

Paratyfus B

0
0

1

2

1

Paratyfus C

0

0
0
0

0

Rubella

1

0
0
1

2

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

37
22

10

97

169

Shigellose

19
24
6
66
143

Voedselinfectie

0
0
0 0
12
   
     

Groep C

 Antrax

0

0

0

0

0

Bof

5

5

3

 23

65

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

3

Gele Koorts

0
0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

2

1

 4

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1
0
 5

6

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2
3
3
11
20

Legionellose

14
11
3

38

49

Leptospirose

0
1
0
 1
4

Listeriose

3

4

1

18

19

RSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
 0
5

Malaria

12
6
8
39
45

Meningokokkenziekte

2
7
2
18
54

Psittacose

1

4

1

8

12

Q-koorts

0

2

0

2

9

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

2

9

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij deGGD leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.