Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week
20 (2013)

Totaal

t/m week
20 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

61

66

62

309

338

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

3

1

1
6

3

Cholera

0

0
0
0
1

Hepatitis A

9

8

7

36

23

Hepatitis B acuut

8

13
7
62
70

Hepatitis B chronisch

105

101

57

429

558

Hepatitis C acuut

3
10
3
23
24

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

33
28

22

140

99

Kinkhoest

209
168
119
1151
5863

Mazelen

10
5

5

28

5

Paratyfus A

2

3

0

8

6

Paratyfus B

0
0

4

5

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

2

0
2

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

31
30

43

196

245

Shigellose

40

19
23
164

175

Voedselinfectie

5
0
1
14
16

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

 0

0

Bof

21

20

14

78

267

Botulisme

0

 0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

1

9

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2
2
9

10

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

4

 1
21

19

Legionellose

11

7
16

62

76

Leptospirose

 0

0

1
5

4

Listeriose

2

3

1

17

16

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

0
5
1

Malaria

 4
10
7
46
54

Meningokokkenziekte

 7
12
6
61
50

Psittacose

3

5

6

17

16

Q-koorts

1

4

0

10

26

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

0

8

17

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.