Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 21-24

Totaal

week 24-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week
32 (2013)

Totaal

t/m week
32 (2012)

Groep A
         

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

 

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

1

0

1

0

Groep B2

         

Buiktyfus

1

1

2 10

9

Cholera

0

0
0
0
3

Hepatitis A

1

5

2

46

40

Hepatitis B acuut

15

7
3
91
106

Hepatitis B chronisch

87

79

43

681

858

Hepatitis C acuut

7 2
6
38
45

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17
6

11

174

129

Kinkhoest

190
133
64
1708
10257

Mazelen

152
533

321

1034

32

Paratyfus A

1

0

0

9

15

Paratyfus B

0
1

1

5

5

Paratyfus C

1

0

0

9

15

Rubella

1

49

6
58

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

58
76

59

407

503

Shigellose

25

31 23
254

314

Voedselinfectie

2
6
2 25
21
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

24

23

7

135

366

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0

0

3

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

1

18

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1
1 12

14

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

1

2

0 24

28

Legionellose

25

32 16

138

165

Leptospirose

2

2

2 12

13

Listeriose

6

8

4

39

38

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0
7
2

Malaria

6
15
6
78
102

Meningokokkenziekte

5 9 3
77 71

Psittacose

8

4

2

32

30

Q-koorts

4

2

1

17

57

Tetanus

0

1

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

2

0

11

24

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.