Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
25-28

Totaal

week
29-32

Totaal

week
33-36

Totaal

t/m week
36 (2012)

Totaal

t/m week
36 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

1

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

0

0

Tuberculose

69

76

56

618

735

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

3

5

14

13

Cholera

0

2

0

3

2

Hepatitis A

6

6

18

57

67

Hepatitis B acuut

15

5

8

107

147

Hepatitis B chronisch

94

90

70

892

1272

Hepatitis C acuut

6

4

6

51

56

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

8

9

11

140

183

Kinkhoest

1813

1343

1316

11467

3702

Mazelen

2

3

1

11

52

Paratyfus A

3

5

2

17

8

Paratyfus B

0

3

5

10

21

Paratyfus C

0

1

1

2

1

Rubella

0

0

1

2

3

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

89

93

109

603

391

Shigellose

36

60

117

427

363

Voedselinfectie

3

1

6

27

39

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

32

40

11

378

517

Botulisme

0

2

0

2

0

Brucellose

0

0

0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

5

5

1

19

5

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

0

1

15

12

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4

2

2

30

42

Legionellose

38

33

26

191

261

Leptospirose

3

3

3

16

18

Listeriose

3

6

10

46

62

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1

10

Malaria

10

21

33

132

181

Meningokokkenziekte

5

5

4

72

76

Psittacose

3

7

3

34

71

Q-koorts

14

12

5

62

75

Tetanus

0

0

0

1

6

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

3

0

2

23

29

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.