Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
29-32

Totaal

week
33-36

Totaal

week
37-n40

Totaal

t/m week
40 (2012)

Totaal

t/m week
40 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

75

57

56

674

817

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

3

4

4

17

14

Cholera

2

0

0

3

2

Hepatitis A

6

18

23

80

97

Hepatitis B acuut

6

8

12

121

159

Hepatitis B chronisch

92

77

69

979

1394

Hepatitis C acuut

4

5

5

55

61

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

9

11

4

144

187

Kinkhoest

1363

1320

1154

12677

4373

Mazelen

3

1

0

11

52

Paratyfus A

5

2

5

22

10

Paratyfus B

3

5

3

13

26

Paratyfus C

1

1

1

3

1

Rubella

0

0

0

1

3

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie*

93

109

109

712

498

Shigellose

60

117

97

523

449

Voedselinfectie

1

6

4

31

44

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

39

11

15

392

532

Botulisme

2

0

0

2

0

Brucellose

0

0

1

1

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

5

1

1

20

6

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

1

4

19

14

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2

2

0

30

43

Legionellose

33

26

42

232

290

Leptospirose

3

3

17

33

25

Listeriose

6

10

2

48

66

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1

2

10

Malaria

21

33

23

155

200

Meningokokkenziekte

5

4

12

84

83

Psittacose

7

2

2

35

72

Q-koorts

12

5

3

65

82

Tetanus

0

0

0

1

6

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

2

2

25

29

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.