Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20 2011

 

Totaal week 9-12

Totaal week 13-16

Totaal week 17-20

Totaal tot en met week 20 2011

Totaal tot en met week 20 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

44
7
3
757

229

Pokken

0
0
0
0
0

Polio

0
0
0
0
0

SARSsevere acute respiratory syndrome

0
0
0
0
0

 

 

 

 

 

 

Groep B1


 

 

 

 

Difterie

0
0
0
0
0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0
0
0
0
0

Pest

0
0
0
0
0

Rabiës

0
0
0
0
0

Tuberculose

88
97
79
440
338

Virale hemorragische koorts

0
0
0
0
0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2
1
2
7
12

Cholera

0
0
0
0
1

Heptatitis A

7
3
3
41

94

Hepatitis B Acuut

10
14
8
85
94

Hepatitis B Chronisch

 137 133
100
810

721

Hepatitis C Acuut

9
6
5
27
22

Invasieve GAS-infectie

 18 21
20
149
108

Kinkhoest

 223 259
335
1292

1560

Mazelen

 3 19
13
39
6

Paratyfus A

0
1
0
1
5

Paratyfus B

3
0
4
10
4

Paratyfus C

0
0
0
0
0

Rubella

0
0
1
2
0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

13
16
30
115

76

Shigellose

 34 26
25
375

126

Voedselinfectie

9
2
2

18

12

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
 0

Bof

103
81
73
467

43

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
1
0
1
0

Gele koorts

0
0
0
0
 0

Hantavirusinfectie

0
1
0
2
5

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

3
1
2
10

24

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

7
8
3
38
25

Legionellose

15
8
17
96
85

Leptospirose

2
1
3
11
6

Listeriose

1
3
10
31
31

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

3
1
1
7
9

Malaria

15
11
14
97

63

Meningokokkenziekte

9
8
6
61

47

Psittacose

19
8
10
57
 19

Q-koorts

5
4
12
52
327

Tetanus

0
0
2
3
0

Trichinose

0
0
0
0
0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

4
6
2
21
7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180