Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar is 2010

Periode 13 is week 49-52

totaal week 41-44

totaal week 45-48

totaal week 49-52

totaal t/m week 52 2010

totaal t/m week 52 2009

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

5
0
3
541
3413

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Sarssevere acute respiratory syndrome

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 Groept B1

 

 

 

 

 

 Difterie

 0

 0

 0

 0

 0

 Humane infectie met dierlijk influenzavirus

 0

 0

 0

 0

 0

 Pest

 0

 0

 0

 0

 0

 Rabiës

 0

 0

 0

 0

 0

 Tuberculose

 51

80
85
941

951

Virale Hemorragische koorts

 0

0

0

0

0

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

3
1
2
33

2

Cholera

0
0
0
1
03

Hepatitis A

47
34
18
270

 176

Hepatitis B Acuut

16
27
4
207
202

Hepatitis B Chronisch

102
148
49
1697

1742

Hepatitis C Acuut

0
0
14
47
52

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

0
20
14
217

 252

Kinkhoest

268
260
224
4303
6503

Mazelen

4
1
0
19

 11

Partyfus A

2
0
2
24

 12

Paratyfus B

1
0
0
17
14

Paratyfus C

0
0
0
0
3

Rubella

0
0
0
0
7

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische e.coli-infectie

33
20
62
396

 264

Shigellose

0
0
0
358

 465

Voedselinfectie

9
4
2
49

 36

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

 222

57
32
513

 32

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
1
1
6
4

Gelekoorts

0
0
0
0
0

Hantvirusinfectie

0
0
2
18
8

Invasieve haemophilus  influenzae type b-infectie

3
4
5
45

 0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

5
3
4
55
35

Legionellose

55
51
153
456

 240

leptospirose

4
2
11
27
25

Listeriose

7
7
8
74

 47

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenuis)

1
1
0
15
10

Malaria

27
25
29
249

 243

Meningokokkenziekte

11
10
7
144

 153

Psittacose

6
3
3
70
72

Q-koorts

22
3
6
538

 2317

Tetanus

0
0
0
1
1

Trichinose

0
0
0
0
1

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
1
0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Klassiek

3
2
1
27
7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

0
0
0
1
0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIbCentrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.