Adolescenten

14,6

is de gemiddelde score op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) op een schaal van 0 t/m 25

Verslagjaar: 2021
Bron:  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft een gemiddelde score op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken aan de hand van 5 stellingen op een schaal van 0 t/m 25 (hogere score geeft meer mentaal welbevinden aan) volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization)-5 Well-Being Index.

Geslacht

Sla de grafiek Mentaal welbevinden over en ga naar de datatabel

De jongens in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) hebben een gemiddelde score van 16,2 op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken. Voor meisjes was dit 13,0.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Mentaal welbevinden over en ga naar de datatabel

De gemiddelde score op mentaal welbevinden in de afgelopen twee weken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) varieert tussen opleidingsniveaus van 14,1 ( vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)) tot 15,3 (vmbo-b).

Bron
HBSC-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Gemiddelde score op mentaal welbevinden is gemeten aan de hand van 5 positief geformuleerde stellingen over positieve stemmingen, vitaliteit en mate van geïnteresseerdheid in de afgelopen 2 weken. Een voorbeeld van deze stellingen is: ‘In de afgelopen twee weken voelde ik me vrolijk en opgewekt’. Er zijn 6 antwoordmogelijkheden mogelijk, variërend van (0) ‘nooit’ tot (5) ‘de hele tijd’, volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization)-5 Well-Being Index. Schaal 0-25, waarbij een hogere score beter mentaal welbevinden aangeeft.